XHC Drugs Computer Vision Project

A description for this project has not been published yet

Cite this Project

If you use this dataset in a research paper, please cite it using the following BibTeX:

@misc{ xhc-drugs_dataset,
  title = { XHC Drugs Dataset },
  type = { Open Source Dataset },
  author = { YSW },
  howpublished = { \url{ https://universe.roboflow.com/ysw/xhc-drugs } },
  url = { https://universe.roboflow.com/ysw/xhc-drugs },
  journal = { Roboflow Universe },
  publisher = { Roboflow },
  year = { 2022 },
  month = { may },
  note = { visited on 2022-12-03 },
}

Source

YSW

Last Updated

7 months ago

Project Type

Object Detection

Subject

Drugs

Classes

AMuXiLin, AQiMeiSuGanHunXuanJi, AnNingPaiChangRongRuanJiaoNang, FUFANG, FuBiaoZhengHongHuaYou, FuFangAnFenWanAnJiaoNang, FuFangAnFengWanAnPian, FuFangHuangLianSuPian, FuKeQianJinPian, GANJU, JinSangShanJieJiaoNang, JuYuanSuanBiJiPian, KaiRuiTan, KaiShaiLu, LianHuaQingWenJiaoNang, LuoHuaZiZhuKeLi, MEILIN, NaiMinWeiDiYanYe, QingLiangHouPian, ReLinQinKeLi, SHIJIE, SiJunZiKeLi, TangShiPing, XIAOERQINGGAN, XiGuaShuangRunHouPian, YuLieTieGao, ZaoZaoYun

License

MIT

Similar Projects

name
1243 images
name
1808 images
box
box
3477 images
defection
955 images