test

text_re

Object Detection

text_re Computer Vision Project

TRY THIS MODEL
Drop an image or

Images

8 images
Explore Dataset

Trained Model API

This project has a trained model available that you can try in your browser and use to get predictions via our Hosted Inference API and other deployment methods.

Cite this Project

If you use this dataset in a research paper, please cite it using the following BibTeX:

@misc{ text_re_dataset,
  title = { text_re Dataset },
  type = { Open Source Dataset },
  author = { test },
  howpublished = { \url{ https://universe.roboflow.com/test-maafu/text_re } },
  url = { https://universe.roboflow.com/test-maafu/text_re },
  journal = { Roboflow Universe },
  publisher = { Roboflow },
  year = { 2023 },
  month = { aug },
  note = { visited on 2023-11-29 },
}

Find utilities and guides to help you start using the text_re project in your project.

Source

test

Last Updated

4 months ago

Project Type

Object Detection

Subject

text

Classes

BH TNDS của chủ xe đối với hàng hóa, BH tai nạn tài phụ xe và NN trên xe, BH thiệt hại vật chất xe, Loại nhiên liệu, TNDS của chủ xe, bill tự nguyện TNDS của chủ xe, biển đăng ký, chiều dài cơ sở, chủ xe, chứng nhận đăng ký xe ô tô, có lắp cammera, có lắp thiết bị giám sát hành trình, công an, công suất lớn nhất, công thức bánh xe, cải tạo, cộng hòa xã hội, ghi chú, giá trị bộ pin điện động cơ, giá trị xe, giá trị đến ngày, hoạt động trong phạm vi, không cấp tem kiểm định, khối lượng bản thân, khối lượng hãng, khối lượng kéo theo, khối lượng toàn bộ, kinh doanh vận tải, kích thước bao, kích thước lòng thùng xe, loại phương tiện, màu sơn, mục đích sử dụng, mức khấu trừ, mức trách nhiệm, mức trách nhiệm về người, mức trách nhiệm về tài sản, ngày cấp, người thụ hưởng, nhãn hiệu, niên hạn, năm sản xuất, phương tiện, qr, số, số chỗ ngồi, số khung, số loại, số lượng lốp, số máy, số người cho phép chở, số người tối đa, số phiếu kiểm định, số quản lý, số sê ri, số tiền trên bảo hiểm, thông số ký thuật, thể tích làm việc, thời hạn bảo hiểm, trách nghiệm về người, trách nhiệm về tài sản, trọng tải, tên chủ xe, tổng chi phí, tổng mức trách nghiệm tối đa, tổng mức trách nhiệm, vết bánh xe, điều khoản bổ sung, đơn vị kiểm định, địa chỉ

Views: 2

Views in previous 30 days: 0

Downloads: 0

Downloads in previous 30 days: 0

License

CC BY 4.0

Similar Projects

banglaixe
175 images
H
truonggiayre
224 images
diemanh
196 images
H
truonggiay
43 images
H
text
229 images