ระบบตรวจจับป้ายจราจรโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์

Object Detection

Roboflow Universe project-scgay ระบบตรวจจับป้ายจราจรโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์

ระบบตรวจจับป้ายจราจรโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ Computer Vision Project

TRY THIS MODEL
Drop an image or

Images

99 images
Explore Dataset

Trained Model API

This project has a trained model available that you can try in your browser and use to get predictions via our Hosted Inference API and other deployment methods.

Cite this Project

If you use this dataset in a research paper, please cite it using the following BibTeX:

@misc{ -x0iky_dataset,
  title = { ระบบตรวจจับป้ายจราจรโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ Dataset },
  type = { Open Source Dataset },
  author = { project-scgay },
  howpublished = { \url{ https://universe.roboflow.com/project-scgay/-x0iky } },
  url = { https://universe.roboflow.com/project-scgay/-x0iky },
  journal = { Roboflow Universe },
  publisher = { Roboflow },
  year = { 2023 },
  month = { sep },
  note = { visited on 2023-12-03 },
}

Find utilities and guides to help you start using the ระบบตรวจจับป้ายจราจรโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ project in your project.

Source

project-scgay

Last Updated

3 months ago

Project Type

Object Detection

Subject

traffic-sign

Classes

30, 80

Views: 0

Views in previous 30 days: 0

Downloads: 0

Downloads in previous 30 days: 0

License

CC BY 4.0