traffic signs3.0 Image Dataset

A description for this project has not been published yet

Maintainer

nguyen-truong

Last Updated

16 hours ago

Project Type

Object Detection

Subject

traffic-signs

Classes

Biển giảm tốc-(yeild), Stop, end limit 30km/h, end limit 40km/h, end limit 50km/h, end limit 60km/h, end limit 70km/h, end limit 80km/h, giới hạn tốc độ 10km/h, giới hạn tốc độ 120km/h, giới hạn tốc độ 20km/h, giới hạn tốc độ 30km/h, giới hạn tốc độ 40km/h, giới hạn tốc độ 50km/h, giới hạn tốc độ 60km/h, giới hạn tốc độ 70km/h, giới hạn tốc độ 80km/h, giới hạn tốc độ 90km/h, limit 5km/h, quẹo trái, Đi Thẳng, Đèn giao thông, Đèn vang, Đèn đỏ, Đường cấm, đèn xanh, đường ưu tiên, được quẹo phải

License

CC BY 4.0